menu Lægeklinik
Lone Vestergaard

Akut tid

Ved akut opstået sygdom kan man møde op dagligt mellem kl. 8-9 for at blive kort vurderet. Vi tager forbehold for at ikke akutte problemer vil blive videre henvist til NY TID. Ved akut opstået sygdom efter kl. 9, skal sekretæren kontaktes.

Henvendelse for akut tid kan også gøre på tlf. 9857 1033 dagligt mellem 8-12, og du kan blive visiteret den samme dag. Denne telefon er også til almindelige tidsbestillinger og til korte beskeder. Se også ”Lægetelefonkonsultation”. E-mail må ikke benyttes til akutte henvendelser. I stedet skal vi kontaktes via. telefon før akutte henvendelser.

Akut henvendelse efter kl. 14 på hverdage og efter kl. 13 på fredage er den lokale lægevagt, se evt. ”Lægevagten lokalt”.

Tids- og medicinbestilling

Tids og medicinbestilling af vanlig fast medicin er dagligt mellem kl. 8-12 på tlf. 9857 1033 eller via. hjemmesiden. Vi bestræber os på at tage telefonen, men der kan opstå situationer, hvor vi er optaget af andre akutte opgaver. Her må du ringe igen eller benytte hjemmesiden.

Ved udskrivning af ikke vanlig medicin skal læge først rådspørges, og i specielle tilfælde kan dette gøres via. sekretær/sygeplejen som formidler eller i lægetelefontiden. Hjemmeplejen kan desuden benytte sig af fax/e-mail. Medicin- og tidsbestilling vil ikke blive varetaget på lukke- og feriedage. Se yderligere information på forsiden samt under ”Kursus og ferie” på siden.

Vanedannende medicin

Får man vanedannende medicin, gælder der særlige regler fra Sundhedsstyrelsen.

For benzoediazepinlignende stoffer (stesolid, apozepam,tafil, mv.) gælder det, at recepten kun kan fornys i mindste pakning, og at der i journalen skal findes en aftrapningsplan for den enkelte patient. Der er også forbud/begrænsninger for bilkørsel og fornyelse af kørekort.

For sovemedicin og stærkt smertestillende (morfinlignende stoffer herunder tramadol, dolol og mandolgin) gælder der også særlige regler, f.eks. at receptudskrivelse generelt kræver konsultation i klinikken. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk og på www.medicinmedfornuft.dk. Se også www.benzoinfo.dk.

Speciel tidsbestilling

Speciel tidsbestilling via. sekretær ved attest og operation mv. kun om eftermiddagen.

Region Nordjylland tillader ikke at der bookes 2 tider på en og samme dag, selvom dette kunne være praktisk.

Lægetelefonkonsulation

Sygepleje- og lægetelefontiden er nu sammenlagt. Telefonen er åben dagligt mellem kl. 8-9 til besvarelse af korte spørgsmål, svar på specielle prøver og undersøgelser.

Her er det muligt at blive viderevisiteret til subakut svar, tid eller opringning fra lægen samme dag. Det er fortsat til besvarelse af korte lægelige spørgsmål, svar på specielle prøver og undersøgelser. Ved henvisninger, uddybende og tidskrævende spørgsmål skal der bestilles en tid konsultation for ikke at spærre telefontiden.

E-mail og hjemmeside

Når du er oprettet i Lægeklinik Lone Vestergaard, kan du bestille tid, medicin og stile enkle spørgsmål til Lægen under Tid, medicin og svar. E-mail vil ikke blive besvaret på ferie- og lukkedage – se venligst forsiden. Bemærk venligst ligeledes at medicinbestilling ikke kan udføres på ferie- og lukkedage. Husk samtidig at tid- og medicinbestilling skal godkendes af klinikken via. e-mail.

Hjemmesiden/e-mail fungerer som svar på aftalte prøver samt korte enkle spørgsmål. Brug af hjemmesiden sparrer både dig og klinikken kostbar telefontid, og giver mere plads til akutte henvendelser og brugbare konsultationer. Hvis dine spørgsmål kræver en uddybende forklaring eller lægen vurderer at der er behov for en konsultation, vil du få en opfordring til at bestille en tid. Al kommunikation vil komme i din journal, så husk venligst også at oprette dine børn.

Husk at hjemmesiden ikke er til akutte spørgsmål, og vil nødvendigvis ikke blive besvaret hver dag.

Konsultation

Konsultation foregår efter aftale hverdage mellem kl. 7-16. Vi vil prøve at holde tidsplanen, derfor vil du ved tidsbestilling oftest blive spurgt om emnet for konsultationen, så vi bedre kan planlægge dagen. Hvis emnerne er for store til én konsultation, vil vi være nødsaget til at prioritere, hvorfor der aftales ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Normalt vil en konsultation vare 10 min.

Sygeplejen varetager:

- Blodprøvetagning

- INR-målinger

- Urinundersøgelser

- Sårbehandling og sårskift

- Suturfjernelse

- Vortebehandling

- Børnevaccinationer

- Rådgivning og rejsevaccinationer

- EKG

- Blodtryksmåling

- Lungefunktionsundersøgelse

- Øreundersøgelse

- Kostvejledning

- Vægtkontrol

- Diabeteskontroller mm.

Lægevagten

Tlf. 7015 0300

Ved akutte hændelser på hverdage efter kl. 16, samt i weekender og på helligdage kan lægevagten kontaktes. Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på laegevagten.dk.

Kursus og ferie

Lægeklinikken er lukket under kursus og ferie, og du vil blive henvist til den lokale lægevagt – se ”Lægevagten lokalt”. Kursus og ferie kan ses på hjemmesidens forside.

Lægevagten lokalt

På hverdage efter kl. 14 (fredag efter kl. 13) vil der blive henvist til den lokale lægevagt ved akut opstået sygdom. Ved kursus og feriedage vil den lokale lægevagt ligeledes være behjælpelig ved akut sygedom. 

Hadsund:

Jesper Kolbeck – Tlf. 98572711

Skelund:
Jørgen B. Nielsen – Tlf. 98585002

Als:
Jesper Jangaard – Tlf. 98581033

Lægeskifte

Klinikken er lukket for tilgang af patienter. Efter særlige regler kan Borgerservice kontaktes ellers se venligst sundhed.dk eller mariagerfjord.dk.

Sygebesøg

Lægen kan komme på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til konsultation i klinikken. Hvis sygdommen tillader det, vil det være bedst at komme i konsultationen, da forholdene og udstyr giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling.

Prøvesvar

Hvis dit prøvesvar er normalt kan det gives over telefonen. E-mail kan også benyttes, og kan aftales forud. Hvis der opstår specielle omstændigheder kan det være nødvendigt med en konsultation. Det er vigtigt, at du altid sørger for, at du har fået svar på en given undersøgelse.

Sygesikringsbevis

Medbring venligst altid sygesikringsbevis - også til børn - ved henvendelse i klinikken.

Fællesmedicinkort

Vi er med i fællesmedicinkort (FMK), hvilket betyder, at du kan via sundhed.dk kan se din medicin. Ved flergangsrecepter kan man henvende sig direkte til apoteket enten pr. telefon eller e-mail.